19.01.19 pontio 12.01.19 - 23.02.19 storiel

Mae prosiect cydweithredol sy'n cysylltu celfyddydau Cymru a Syria - Cyffwrdd Syria / Touching Syria yn arddangos casgliad cyntaf celf gyfoes Syria.art a grëwyd o fewn Syria ac o ddiaspora Syria, ochr yn ochr ag artistiaid cyfoes Cymreig yn Storiel, Bangor o 12 Ionawr 2019 ar gyfer 6 wythnosau.

Ymunwch â ni am ddiwrnod o gelfyddydau a diwylliant gyda sgyrsiau gan Ffion Dafis, Khaled Youssef, a Ifor ap Glyn, cyfres o ffilmiau a cherddoriaeth gyda BBC Radio Cymru a Blodau Gwylltion.

Y RHAGLEN

Prynu Tocyn Dydd am £12

SGWRS: HANES BYR O DDIWYLLIANT SIRIAIDD

 1 - 2yp Stiwdio £3

Ymunwch â Ffion Dafis wrth iddi gyfweld y ffotograffydd, y bardd a'r llawfeddyg Khaled Youssef am yr hyn a roddodd ef i sefydlu'r sefydliad Syria.art. Byddant yn ymuno â gwesteion eraill o'r byd celf Syria a thu hwnt.

 

FFILM: BYRION SYRIA 

2.30 - 4yp Sinema £2.50

Detholiad o ffilmiau byrion wedi ei guriadu gan Khaled Youssef. 12A 

 

SGWRS: CELF, DIWYLLIANT A RHYFEL

4.30 - 5.30yp Stiwdio £3

Fel y dywedodd Van Gogh unwaith eto: "Dylai celfyddyd gynnig cysur i bawb sydd wedi eu llorio gan fywyd" - pa mor wir yw'r datganiad hwn? Pa mor hanfodol yw'r Celfyddydau i roi llais i bobl ac adennill eu hurddas, eu rhyddid a'u hunan fynegiant? Bydd Ifor ap Glyn yn arwain y drafodaeth fanwl ddiddorol hon.

DR ZIGS: BUBBLES NOT BOMBS HEFO KHALED YOUSSEF

6yp Lefel 2 Ardal Berfformio Tu Allan. Am Ddim

Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer Cyffwrdd Syria yn wreddiol o gydweithrediad rhwng Khaled Youssef a Paola Dybroski-Bryant o Dr Zigs. Ers i Paola sefydlu'r cwmni a dechrau cynhyrchu wyth mlynedd yn ol mae Khaled wedi defnyddio swigod Dr Zigs i ddarlunio ei farddoniaeth a'i waith artistig. Addeg hynny, dechreuodd Paola ei prosiect 'bubbles not bombs', ac heb ei wybod iddo, dechreuodd Khaled defnyddio'r hashnod bubblesnotwar yn ei waith. Roedd y cydfywyg yn amlwg. Yn 2016, cyfarfu Paola a Khaled am y tro cyntaf yn Nice ac yno dechreuodd y syniad am 'Cyffwrdd Syria' flaguro.

OASIS COR Y BYD A BAND

Bydd y côr a'r band o Gaerdydd yn perfformio set 40 munud wrth Bar Ffynnon am 6.45yp

 

WAL WEN

7.30yp Gofod Cyhoeddus Pontio

Dau artist – Omar Shammah aelod o grŵp artistiaid Syria.art, y llall Catrin Menai o CARN (Rhwydwaith Artistig Ardal Caernarfon | Caernarfon Artist Regional Network) – yn cydweithio o bell er mwyn archwilio cysylltiadau rhwng diwylliant Cymru a Syria. Byddwch yn dyst i ganlyniad y cywaith creadigol yma pan fydd yn cael ei daflunio ar raddfa fawr ar Wal Wen Pontio fel rhan o ddigwyddiad ‘Cyffwrdd Syria’.

NOSON MUSIQAA

8 - 10yp Stiwdio £6

CERDDORIAETH + Visuals: Live Music gan Blodau Gwylltion a DJs yn chwarae cerddoriaeth gyfoes gan rai o artistiaid cofnodi blaenllaw Cymru a Syria. Wedi'i gwmpasu gan BBC Radio Cymru.

 

 

 

 

CYFFWRDD SYRIA  TOUCHING SYRIA

© 2019 by Cyffwrdd Celf Cyf. Cymru // Wales

  • w-facebook
  • White Instagram Icon