Mae Cyffwrdd Celf Cyf yn sefydliad nid-er-elw wedi ymrwymo i greu cyfleoedd ar gyfer celf yn ei holl ffurfiau i ddod â phobl a diwylliannau yn nes at ei gilydd i ddathlu ein gwahaniaethau a'n dynoliaeth

Croesawn eich cefnogaeth wrth godi arian i gyflawni'r nod hwn!

© 2019 by Cyffwrdd Celf Cyf. Cymru // Wales

  • w-facebook
  • White Instagram Icon